Bescherming van persoonsgegevens

Kredieteam.be hecht zéér veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De site is zo opgebouwd dat u zich kan informeren alvorens u kenbaar te maken.

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de aanvraag van een echt kredietvoorstel of een vraag tot een offerte voor een verzekering, wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Dit is nodig om uw vraag op maat te beantwoorden.

Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Kredieteam.be geeft u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk.
 • Kredieteam.be treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken en werkt hiervoor samen met gevestigde IT partners.


Deze website kan gebruik maken van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Op deze site kan gebruik gemaakt worden van Google Analytics, een dienst van Google, om bezoekinformatie van deze site te meten en te analyseren, en aan de hand daarvan de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe wordt uw IP-adres (en zonodig vergelijkbare andere nummers die in het reguliere gebruik van het internet tussen computers worden uitgewisseld) gebruikt om onder andere verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze bevatten slechts een uniek willekeurig nummer. Deze cookies kunnen alleen gebruikt worden om u op deze site te herkennen, dus niet op sites van derden. Desgewenst kunt u er in de instellingen van uw browser voor kiezen om cookies te weigeren, op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies achteraf van uw computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser indien u geen kennis heeft over deze zaken.

Kredieteam is een website die mensen helpt bij het vinden van een financiering op maat. Deze site brengt u in contact met erkende kredietmakelaars die voor u de markt zullen bestuderen en bijstaan waar nodig om uw project te realiseren.

Maes Group bvba is aangesteld als zelfstandig bankagent, is onafhankelijk verzekeringsmakelaar en werkt ook in kredieten als onafhankelijk kredietmakelaar. 

 • Maes Group BVBA
 • Citadellaan 2
 • B- 3293 Diest
 • BE0822.678.378
 • FSMA 106772 A-cB
 • FOD 214702
Let op, geld lenen kost ook geld!

Copyright © 2020 kredieteam / Privacyverklaring / Alle rechten voorbehouden / Innovated by Jiswo