Overbruggingskrediet

U bent eigenaar en wilt een nieuwe woning kopen of bouwen?

Om dat project te realiseren, rekent u voor een deel op de opbrengst van uw te verkopen woning.
In afwachting daarvan kunt u via een overbruggingskrediet deels over deze middelen beschikken.
Voor het overige gedeelte hebt u een nieuwe  woonlening nodig.

Het overbruggingskrediet is een flexibele oplossing in aanvulling op uw nieuwe woonlening.
U heeft veelal 12 maanden de tijd om uw huidige woning te verkopen om dit krediet aan te zuiveren.

U kan kiezen !

Een klassieke formule

 • Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u maandelijks intresten op het opgenomen kapitaal.
 • Het kapitaal  wordt terugbetaald bij de verkoop van je huidige woning

Een light formule

Wanneer kiest u best voor deze formule? De maandlast van het overbruggingskrediet samen met  de maandlast van de nieuwe lening zijn niet haalbaar om tesamen te betalen?

Wij bekijken vrijblijvend of een light overbrugging voor u de oplossing kan zijn.

Voordeel van de manier van financieren?

 • Tijdens de looptijd van het overbruggingskrediet betaalt u niets.
 • U betaalt enkel de maandlast van de nieuwe woning
 • Wij voorzien een voorschotkrediet nodig voor de aankoop
 • U komt niet onder druk te staan om uw huidige woning snel te verkopen
 • U kan in alle rust verhuizen naar uw nieuwe woning
 • Voor uw huidige woning krijgt u de kans om de ideale koper af te wachten

Zowel interesten als kapitaal worden volledig terugbetaald bij de verkoop van je huidige woning.

Een consumentenkrediet

Het is ook mogelijk om een overbruggingskrediet te nemen onder de vorm van een persoonlijke lening. De rentevoeten liggen een stukje hoger, maar geen dossier- en aktekosten, waardoor het toch interessant kan zijn om ook deze optie te bekijken.

Interesse om meer te weten te komen, maar een afspraak met een erkend kredietmakelaar.

Kredieteam is een website die mensen helpt bij het vinden van een financiering op maat. Deze site brengt u in contact met erkende kredietmakelaars die voor u de markt zullen bestuderen en bijstaan waar nodig om uw project te realiseren.

Maes Group bvba is aangesteld als zelfstandig bankagent, is onafhankelijk verzekeringsmakelaar en werkt ook in kredieten als onafhankelijk kredietmakelaar. 

 • Maes Group BVBA
 • Citadellaan 2
 • B- 3293 Diest
 • BE0822.678.378
 • FSMA 106772 A-cB
 • FOD 214702
Let op, geld lenen kost ook geld!

Copyright © 2020 kredieteam / Privacyverklaring / Alle rechten voorbehouden / Innovated by Jiswo