Hergroepering van leningen

Dagelijks krijgen wij van bezoekers van deze website de vraag om hun lopende leningen samen te voegen. De wet verbiedt rond dit onderwerp reclame te maken, en dit willen wij respecteren.

Het samenvoegen van lopende leningen kan nuttig zijn, maar wij willen toch ook wijzen op de nadelen.

De bedoeling is om de maandaflossing spectaculair te laten dalen, maar, in de meeste gevallen zal u er langer over doen om het krediet terug te betalen. Wat wil zeggen dat u dus meer zal betalen aan interest.

Het is uiterst belangrijk om samen met u alle voor- en nadelen te bespreken. Als uw huidige situatie te zwaar is geworden, dan zoeken we in overleg met u de meest geschikte oplossing.

Bij het groeperen of centraliseren worden al uw kredieten gehergroepeerd en eventueel over een langere looptijd gespreid.

Voordeel:

  • U brengt verschillende kredieten samen in 1 overzichtelijk lening
  • U betaalt maandelijks één vast bedrag
  • U verlaagt uw maandlast
  • Uw maandelijkse aflossing daalt gevoelig

Hierdoor zal uw het bedrag dat u maandelijks moet betalen gevoelig dalen. Nogmaals, de totale intrestmassa die u in uw huidige situatie moet betalen, moet u afwegen tov een gecentraliseerd voorstel.

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze operatie is dat u eigenaar bent van een onroerend goed. Een stabiel inkomen is uiteraard noodzakelijk.

Maak een afspraak om uw dossier in alle discretie te bespreken.

Kredieteam is een website die mensen helpt bij het vinden van een financiering op maat. Deze site brengt u in contact met erkende kredietmakelaars die voor u de markt zullen bestuderen en bijstaan waar nodig om uw project te realiseren.

Maes Group bvba is aangesteld als zelfstandig bankagent, is onafhankelijk verzekeringsmakelaar en werkt ook in kredieten als onafhankelijk kredietmakelaar. 

  • Maes Group BVBA
  • Citadellaan 2
  • B- 3293 Diest
  • BE0822.678.378
  • FSMA 106772 A-cB
  • FOD 214702
Let op, geld lenen kost ook geld!

Copyright © 2020 kredieteam / Privacyverklaring / Alle rechten voorbehouden / Innovated by Jiswo