Oplossingen

ELKE KLANT IS UNIEK


Wij gaan er van uit dat elke klant uniek is en houden rekening met wat voor u belangrijk is. We kijken samen met u wat voor u het beste krediet is, en hoe wij dit het best kunnen inpassen in uw situatie.

Aankoop van een woning

Hypothecaire lening


Het is altijd raadzaam om u te laten begeleiden door een onafhankelijk kredietmakelaar bij de aankoop van vastgoed. Net zoals een verzekeringsmakelaar dat doet voor uw verzekeringen zal de kredietmakelaar voor u de beste financiering zoeken. Banken vertellen u veelal niet het hele verhaal omdat ze beperkt zijn tot hun eigen producten. Een kredietmakelaar niet.


Heeft u een weigering ontvangen voor uw kredietdossier?


Dit kan omwille van diverse redenen zijn:


 • Te weinig eigen middelen om in het project te investeren.
 • Een lening die u vandaag heeft (bijvoorbeeld een persoonlijk lening of autofinanciering), zorgt ervoor dat u uw woonkrediet moeilijk kan (of zal kunnen) terugbetalen?
 • Het overbruggingskrediet samen met een nieuwe hypotheekaflossing is te zwaar om te dragen
 • U heeft in het verleden een terugbetalingsprobleem gehad.
 • Een negatieve melding
 • Opbrengsteigendom met vaste termijn krediet wil men niet doen?
 • U bent te oud volgens uw bank om nog te lenen?


Neem contact op via de site met een kredietexpert en deze zal in zijn ruim aanbod een oplossing voor uw dossier proberen te vinden.


Voor ieder project is er dus een andere oplossing. Al onze aangesloten kredietmakelaars zijn stuk voor stuk opgeleid en gemachtigd om u te adviseren en kunnen uw dossier bemiddelen bij een kredietinstelling. Ze ontzorgen u en nemen alle administratieve taken over. U staat er met andere woorden niet alleen voor.

Ook moeilijkere dossiers


U bent eigenaar en uw huisbankier weigert uw aanvraag voor een krediet? Wij laten u niet in de kou staan en laten onze specialisten naar uw dossier kijken.


Interesse om meer te weten te komen, maak een afspraak met een kredietmakelaar.

Moeilijke_dossier
Notaris

Notariskosten


Wat als u bovenop de aankoopprijs van uw gezinswoning de extra kosten gekoppeld aan de aankoop niet op tafel kunt leggen?


We denken hierbij aan alle kosten die bovenop de aankkoopprijs komen zoals notariskosten, registratiekosten, dossierkosten, enz. Deze kosten bedragen snel enkele duizenden tot tienduizenden euro's.


U heeft drie mogelijkheden:

 • U stelt uw aankoop uit en spaart het bedrag zelf bij elkaar.

 • Uw ouders of familie gebruiken hun spaargeld om de kosten te betalen.

 • U gaat het hypothecaire krediet aan voor de aankoop en uw ouders sluiten voor o.a. de notariskosten een lening op afbetaling af. Meer weten >
Hypothecaire lening

Aankoop van een woning


De aankoop van een woning is voor iedereen een unieke en speciale ervaring. Het kiezen van de juiste kredietvorm is dan ook een belangrijke aangelegenheid, hier komen evenwel een heel aantal zaken bij kijken.


Vaste of variabele rentevoet? Op welke termijn? Waar zijn de beste rentevoeten? Of zijn de maandbedragen belangrijker? Wat is een schuldsaldo?...


Graag willen wij u met raad en daad bijstaan bij het maken van uw keuze.

Herfinancieren


U heeft reeds een hypothecair krediet en wil weten of u een besparing kan realiseren door over te stappen naar een andere kredietmaatschappij?


Onze aangesloten kredietexperten beschikken over de nodige kennis en tools om voor u een acurate berekening te maken. Tevens kunnen ze uw dossier aftoetsen aan de acceptatievoorwaarden van tientallen maatschappijen, verdedigen en effectief bemiddelen.


Ook voor persoonlijke leningen is het mogelijk interessant om uw huidige kredietvoorwaarden te vergelijken met wat u vandaag op de markt kan krijgen. U moet zowel bij de hypothecaire kredieten als de consumentenkredieten rekening houden met de wederbeleggingsvergoeding die gerekend zal worden en alle andere kosten die u moet maken om de besparing te kunnen realiseren. Het is dus raadzaam om dit door iemand met kennis van zaken te laten doen.


Op www.notaris.be kan u een berekening maken om de kosten van een nieuwe hypotheek te berekenen.


Interesse? Laat het ons dan weten, een maak een afspraak met een kredietexpert.

Herfinanciering
100% woonlening

100% lenen van uw aankoop


Een eigen inbreng van eigen middelen in de aankoopprijs wordt intussen door de meeste banken gevraagd. Vaak loopt dit op tot 10 of 20% van de aankoopprijs en dit bovenop de notariskosten e.d.


Omdat wij met tal van kredietmaatschappijen werken, hebben wij in functie van uw dossier meestal wel een kredietverstrekker die 100% van uw droomhuis wilt financieren.


Plan meteen een gesprek met een van onze kredietspecialisten.

Overbruggingskrediet


U bent eigenaar en wilt een nieuwe woning kopen of bouwen?


Om dat project te realiseren, rekent u voor een deel op de opbrengst van uw te verkopen woning.


In afwachting daarvan kunt u via een overbruggingskrediet deels over deze middelen beschikken. Voor het overige gedeelte hebt u een nieuwe  woonlening nodig.


Het overbruggingskrediet is een flexibele oplossing in aanvulling op uw nieuwe woonlening.


U heeft veelal 12 tot 24 maanden de tijd om uw huidige woning te verkopen om dit krediet aan te zuiveren.


U kan kiezen!


Een klassieke formule


 • Tijdens de looptijd van het krediet betaalt u maandelijks intresten op het opgenomen kapitaal.
 • Het kapitaal  wordt terugbetaald bij de verkoop van je huidige woning

Een light formule


Wanneer kiest u best voor deze formule? De maandlast van het overbruggingskrediet samen met  de maandlast van de nieuwe lening zijn niet haalbaar om tesamen te betalen?


Wij bekijken vrijblijvend of een light overbrugging voor u de oplossing kan zijn.


Voordeel van de manier van financieren?


 • Tijdens de looptijd van het overbruggingskrediet betaalt u niets.
 • U betaalt enkel de maandlast van de nieuwe woning
 • Wij voorzien een voorschotkrediet nodig voor de aankoop
 • U komt niet onder druk te staan om uw huidige woning snel te verkopen
 • U kan in alle rust verhuizen naar uw nieuwe woning
 • Voor uw huidige woning krijgt u de kans om de ideale koper af te wachten

Zowel interesten als kapitaal worden volledig terugbetaald bij de verkoop van je huidige woning.


Interesse om meer te weten te komen, maak een afspraak met een kredietmakelaar.

Overbruggingskrediet
Lening op afbetaling

Consumentenkrediet


Een consumentenkrediet is een krediet aan een consument waarmee deze goederen en diensten kan kopen. Deze kredieten worden voornamelijk gebruikt om bijvoorbeeld een (tweedehands) wagen aan te schaffen, een tijdelijk geldprobleem te overbruggen of om een renovatie te doen die u niet hypothecair wil lenen omwille van de bijkomende kosten van dergelijke financiering.


Onze aangesloten makelaars kunnen  persoonlijke leningen bemiddelen met of zonder doel.


Weet dat de wetgeving ook beperkingen oplegt inzake maximumrentevoeten en het bedrag wordt toegestaan op basis van de looptijd van de financiering.


Er bestaan verschillende vormen van consumentenkredieten. Uw makelaar zal pas na een gesprek de juiste lening op afbetaling kunnen adviseren. Een financiering voor een verbouwing kan aan gunstigere voorwaarden dan een financiering van een trouwfeest bijvoorbeeld. Het is dus essentieel om aan te geven wat u gaat doet met de fondsen.

Leasing of renting


U bent zelfstandige en wenst een voertuig of materieel leasen of renten?


U bent particulier? Dan hebben we private lease voor u in petto. U kiest de wagen, kleur, opties, ... wij regelen het krediet.


Meer weten? Maak een afspraak met een kredietmakelaar.

Leasing renting